na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 649
Trước & đúng hạn: 649
Trễ hạn: 3
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/10/2021 08:21:04)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM TRẤN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Tiến Thanh

Địa chỉ: Quang Bi, Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương

Điện thoại: 0987512827


Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 6,767