na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
97%
Số hồ sơ xử lý: 33
Trước & đúng hạn: 32
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 18:21:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM TRẤN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Tiến Thanh

Địa chỉ: Quang Bi, Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương

Điện thoại: 0987512827


Đang truy cập: 1
Hôm nay: 26
Tất cả: 21,059