na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 603
Trước & đúng hạn: 603
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 14:50:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM TRẤN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Tiến Thanh

Địa chỉ: Quang Bi, Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương

Điện thoại: 0987512827


Đang truy cập: 3
Hôm nay: 12
Tất cả: 11,426