Đảng ủy xã
Tổng kết 5 năm Hòa Tiến xây dựng nông thôn mới
Sau 5 năm thực hiện, đến nay xã đã đạt tất cả các tiêu chí nông thôn mới
 

 

(Ảnh minh họa)

 Mục tiêu chủ yếu của Chương trình xây dựng Nông thôn mới là xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý gắn với phát triển nông nghiệp, công thương, dịch vụ và gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Sau 5 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn xã Hòa Tiến ngày càng được khởi sắc rõ rệt; các chương trình phát triển kinh tế, phát triển sản xuất được triển khai hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt hơn hết, nhận thức của người dân về Chương trình xây dựng Nông thôn mới ngày càng được nâng cao, xóa bỏ được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước trong bộ phận nhân dân; các đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã được phê duyệt; các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện; các lĩnh vực chính trị, văn hóa - xã hội đều có sự chuyển biến khá tốt, tác động tích cực đến đời sống của cư dân nông thôn, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo mới cho xã nhà.

Công tác chỉ đạo điều hành
Các cấp ủy đảng, chính quyền xác định chủ trương xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị cơ sở. Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng nông thôn mới theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư, phát huy tốt dân chủ để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng lợi”; làm rõ những nội dung nhà nước đầu tư, hỗ trợ và nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp đóng góp để thực hiện; Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ở nông thôn. Tạo điều kiện cho Hội Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh,… tham gia thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn cho nông dân về chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Củng cố phát triển phong trào thanh niên lập nghiệp tạo niềm tin khát vọng cho thanh niên vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, một mặt cần tập trung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về lý luận. Mặc khác, phải tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ về quản lý kinh tế, quản lý xây dựng cơ bản để đội ngũ cán bộ ở cơ sở có đủ kiến thức, trình độ xây dựng và quản lý ở địa phương, tập trung đào tạo nghề cho nhân dân.
Đặc biệt năm 2013, UBND xã Hòa Tiến ban hành kế hoạch 14/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2013 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; Phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí; phân kỳ thời gian thực hiện các tiêu chí phấn đấu cuối năm 2013 hoàn thành 19/19 tiêu chí. Và cho đến cuối năm 2013, UBND xã Hòa Tiến đã cán đích Nông thôn mới, được Trung ương và Thành phố khen tặng. Từ đó, đến nay UBND xã Hòa Tiến vẫn nâng cao và giữ vững, duy trì các tiêu chí đạt được từ kết quả xây dựng Nông thôn mới.
 
 Đánh giá kết quả đạt được
 
- Về phát triển sản xuất: Hoạt động của 02 HTX.N2 trong những năm qua đã thực hiện tốt chức năng bà đỡ cho hộ xã viên trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài nhiệm vụ điều hành, tổ chức sản xuất theo đúng lịch thời vụ. HTX còn cung ứng giống lúa mới kháng bệnh cho năng suất cao, triển khai mở rộng diện tích sản xuất lúa giống với giá cả chênh lệch cao hơn so với thóc ăn góp phần tăng thu nhập cho hộ xã viên. Song Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn chưa bằng lòng với kết quả đạt được mà chủ động, tìm tòi những mô hình sản xuất mới như: Sản xuất Nấm, nuôi Bồ câu lồng, cải tạo vườn tạp ở thôn Bắc An, Thạch Bồ, tổ chức sản xuất 7,5 ha lúa giống do tổ chức FAO tài trợ ( vụ đông xuân), sản xuất 50 ha lúa giống do Cục trồng trọt TW hỗ trợ,  Cánh đồng mẫu lớn: 7,5 ha lúa Hữu cơ tại thôn An Trạch do Công ty phân bón Quế Lâm hỗ trợ: SX vụ hè thu 2013)...mô hình chăn nuôi heo tập trung, nuôi cá Tràu (cá lóc) trên cát... các mô hình sản xuất này không những tăng thu nhập cho chủ hộ mà còn giải quyết được một lượng lao động đáng kể tại địa phương. Ngoài ra, thành lập Tổ sản xuất rau, tiếp nhận cơ sở vật chất và kĩ thuật sản xuất, Tổ sản xuất rau hoạt động có hiệu quả với các loại rau, quả cung cấp cho thị trường tiêu dùng địa phương, đem lại thu nhập cho người lao động trên địa bàn.
 Các mô hình có hiệu quả tại địa phương: Sản xuất lúa giống, nấm, chăn nuôi heo tập trung…
 Kết quả thực hiện 02 đề án:
Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn: Triển khai thực hiện ở 02 thôn: Thạch Bồ và Bắc An với 31 hộ tham gia với diện tích 17.900m2; Trong đó: Mít sống 400/507 cây, Chanh sống: 281/341 cây. Hiện nay các loại cây trồng phát  triển tốt và đã ra quả như hộ bà Nguyễn Thị Phòng, Nguyễn Văn Lý – Bắc An.
Công tác Dồn điền đổi thửa: Đã xây dựng đề án Dồn điền, đổi thửa trình HĐND xã và Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện.
+ Các mô hình làm ăn có hiệu quả: Sản xuất lúa giống, nuôi ếch, chăn nuôi heo tập trung.
- Về xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu: Kết cấu hạ tầng thiết yếu của địa phương được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Tính đến tháng 9 năm 2015, UBND xã đã đầu tư xây dựng mới 110,1km đường giao thông, bao gồm: trục đường liên xã 6,2 km; 20,1km đường thôn xóm; 83,8km đường kiệt xóm; 18km trục giao thông nội đồng; đầu tư nạo vét hơn 6km kênh mương và nhiều công trình thủy lợi nội đồng, công trình cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn; hệ thống lưới điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp được quan tâm cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt cho người dân; tỷ lệ hộ sử dụng điện toàn xã đến nay đạt 100%; đã đầu tư nâng cấp xây dựng mới chợ Lệ Trạch (giai đoạn 1) với kinh phí 25 tỷ đồng; Mạng lưới bưu chính, viễn thông từng bước được nâng cấp, hiện đại hoá, phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.
-
 Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.
+ Giáo dục và đào tạo: Mạng lưới trường lớp, quy mô các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Trên địa bàn xã Hòa Tiến có 01 trường THCS, 02 trường tiểu học, 04 trường Mầm non ( Trong đó có 02 trường mầm non dân lập: trường Minh Trí và trường Ánh khuyên), các trường học, phòng học được xây dựng kiên cố, khang trang, có tường rào bao quanh, cổng, bảng tên trường. cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho dạy và học đảm bảo theo quy định của ngành.
Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt 100%. Các trường đều đạt chuẩn Quốc gia, trong đó, trường Mẫu giáo 1 và Tiểu học 1 được công nhận chuẩn mức 2. Nhìn chung hầu hết các trường được xây dựng khang trang và kiên cố, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư đồng bộ. Trong năm 2015, đề xuất xây dựng mới: Khu hiệu bộ trường tiểu học 1 và 04 phòng học trường tiểu 2 với tổng kinh phí: 4,593 tỷ đồng
 (bốn tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu đồng).
- Về phổ cập giáo dục: Xã đã đạt chuẩn về phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
- Hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi;
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông: 98%
- Trên địa bàn xã không có trường hợp học sinh bỏ học;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: Hiện nay toàn xã có 4.978 /9.275 người, chiếm 53,67 %.
+ Y tế: Duy trì công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, đầu tư nâng cấp trang thiết bị và kiện toàn tổ chức, bộ máy, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 09 tháng đầu năm 2015 đã khám 13.000 lượt bệnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường được đảm bảo, phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Tổ chức kỷ niệm ngày lễ ngày Thầy thuốc Việt Nam hàng năm trên địa bàn. Công tác bảo hiểm y tế toàn dân đạt 97%.
+ Văn hóa: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao. Thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục – thể thao nhân các ngày lễ trong năm nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn.
+ An sinh xã hội: Công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ cho người nghèo luôn thực hiện tốt, góp phần ổn định đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách và dân cư nông thôn trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã còn 1,5%; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động có bước chuyển khá tốt, đã giải quyết việc làm mới cho 8.349 lao động.
*Tỷ lệ giảm nghèo qua các năm:
            - Năm 2013, 339 hộ giảm 140 hộ, vượt chỉ tiêu huyện giao;
            - Cuối năm 2014, trên địa bàn có 211 hộ, đạt chỉ tiêu huyện giao;
            - Năm 2015, 211 hộ giảm 129 hộ vượt chỉ tiêu huyện giao.
* Giải pháp thoát nghèo: tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ sinh kế…
* Thu nhập bình quân đầu người qua các năm:
            - Năm 2012: 22,4 triệu/người/năm
            - Năm 2013: 25,2 triệu/người/năm.
            - Năm 2014: 27,05 triệu/ người/ năm.
          - Năm 2015: Dự kiến từ nay đến cuối năm: 31,2 triệu/người/năm.
+ Môi trường: Công tác bảo vệ môi trường được Mặt trận, các hội đoàn thể, các ban ngành quan tâm thực hiện tốt; tập huấn kiến thức về môi trường gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 100%.
Ngoài ra, các ban ngành chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn.
- Về kết quả huy động nguồn lực
Tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong 05 năm là:
 93,080 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3,738 tỷ đồng.
 - Về kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
 Việc triển khai thực hiện công tác nâng cao và giữ vững các tiêu chí đạt được từ kết quả thực hiện Nông thôn mới được UBND xã quan tâm, trong đó cụ thể như sau:
          a) Tiêu chí 1: Quy hoạch: Đạt.
          b) Tiêu chí 2: Giao thông: Đạt.
          c) Tiêu chí 3: Thủy lợi: Đạt.
          d) Tiêu chí 4: Điện: Đạt.
          e) Tiêu chí 5: Trường học: Đạt.
          f) Tiêu chí 6:  Cơ sở vật chất Văn hóa: Đạt.
          Xây dựng và nghiệm thu Nhà văn hóa xã với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng (nguồn vốn từ khen thưởng nông thôn mới).
          g) Tiêu chí 7: Chợ: Đạt.
          Chợ Lệ Trạch đang thi công giai đoạn 1 với tổng kinh phí 25 tỷ đồng.
          h) Tiêu chí 8: Bưu điện: Đạt.
          i) Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư: Đạt.
          j) Tiêu chí 10: Thu nhập: Đạt.
          Thu nhập bình quân dự kiến cuối năm 2015: 31.2 triệu/người/năm
          ( Nguồn số liệu: Chi cục Thống kê huyện Hòa Vang).
          k) Tiêu chí 11: Hộ nghèo: Đạt.
          Từ nay đến cuối năm số tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn sẽ giảm còn 1,5 %, vượt chỉ tiêu huyện giao.
          l) Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Đạt.
          m) Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức: Đạt.
          Hợp tác xã hoạt động đúng luật, thực hiện tốt công tác cung ứng dịch vụ cho xã viên phát triển sản xuất… và hoạt động có lãi.
          n) Tiêu chí 14: Giáo dục: Đạt.
          o) Tiêu chí 15: Y tế: Đạt chuẩn Quốc gia.
          Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm: 97% so với số khẩu toàn xã.
          Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.
          p) Tiêu chí 16: Văn hóa: Đạt.
          q) Tiêu chí 17: Môi trường: Đạt.
          r) Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh: Đạt.
          s) Tiêu chí 19: An ninh trật tự xã hội: Đạt.
          Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Diện mạo nông thôn xã Hòa Tiến ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá… từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện.

Nguồn tin: Văn phòng thống kê xã

 

 

 
Các bài liên quan
Thăm "phố tơ lụa" ở thành phố Hải Dương (19/08/2014)
Từ Thành Đông đến thành phố Hải Dương (19/08/2014)
Thành phố Hải Dương văn hiến và tiềm năng (19/08/2014)
TP Hải Dương đình chỉ việc khai thác đất bãi sông trái phép (19/08/2014)
TP Hải Dương: Trao tặng 37 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (19/08/2014)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Gia Lộc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay55 
 Hôm qua12
 Tuần này87 
 Tất cả152069 
IP: 54.234.227.202